Eventing of SGW (vroeger military) is een combinatie van drie aardensportdisciplines: dressuur, crosscountry en jumping. Zowel techniek, uithouding als (sprong)kracht worden op de proef gesteld. Daarom wordt de sport ook ,,veelzijdigheid'' genoemd.

Miltary is heden ten dage nog slechts de naam voor een sportieve wedstrijd, die vroeger een serieuse militaire betekenis had. Toen was military de grote uithoudings-proef voor het legerpaard. Zij omvat alle facetten van de ruitersport : dressuur, terreinrijden en springen. De oorsprong van deze proef gaat terug naar de afstandsritten van de militaire paarden. De Italiaan CAPRILLI heeft de grondslag gelegd voor de wijze van rijden over natuurlijke hindernissen en de springstijl, die zich tot op heden als de meest juiste gehandhaafd heeft.

Alle paarden worden voorafgaand aan de wedstrijd door de veearts en de juryleden gekeurd zodat enkel uiterst fitte paarden van start gaan. Bij dressuur is het de bedoeling om de paarden in een afgesloten piste een aantal opgelegde oefeningen te laten uitvoeren. Daarna volgt het springen. Afsluitend onderdeel is de cross, ongetwijfeld het zwaarste onderdeel, het uithoudings-vermogen, de kracht en snelheid worden hier voornamelijk op de proef gesteld. Er wordt een aantal vaste, natuurlijke hindernissen genomen in een traject dat moet worden afgelegd met een voorgeschreven. Degene die de minste strafpunten verzamelt over de drie onderdelen mag zich welverdiend als winnaar kronen.
Samengesteld